Bewustzijns- Reiki- Verankeren van het Geascendeerde Meester Bewustzijn

Deze energie helpt om Bewustzijn en Ontwikkeling te versterken. Ook biedt het wereldwijd steun aan mensen die mentale moeilijkheden hebben.

Als we over mentale moeilijkheden spreken denken we aan :

  • Dyslexie
  • ADHD of ADD
  • Spraak- en taal problemen
  • Beperkte  concentratie
  • Angst
  • Depressie
  • Autisme
  • Asperger Syndroom

Afgezien van deze mentale problemen zal Bewustzijns- Reiki ook helpen om het Verheven Meester Bewustzijn en Verlichting te ontwikkelen en te verankeren. Er zijn geen vereisten voor Bewustzijns-Reiki.

De kosten voor deze inwijding zijn 30 euro, dit is inclusief handleiding, certificaat en een persoonlijke boodschap.